1/1 Mix 20 Besi

 

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

1/1 oranında (tahıllarla) arpayla karıştırılarak verilir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Mide asitliğini düzenleyici tampon maddeler içerir.

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
20