Atak Besi

 

Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir. Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir. Yüksek enerjiye sahiptir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Besiyi yağlandırmadan kilo artışı yapar. Yemden yararlanmayı artırır.

  • Kaliteli et
  • Yüksek kârlılık
  • Yüksek performans
  • Maksimum karkas randımanı
  • Yüksek oranda tamponlayıcı madde ilavesi (Mide asit düzenleyici)

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
16