Buzağı Başlangıç

 

Doğumun 4. gününden, 90. gününe kadar serbest bir şekilde verilir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Bu dönemde buzağıların daha hızlı gelişimini sağlar. Buzağılarda Sütten kesme işlemi çoğunlukla 7 – 8 haftalık yaş arasında olmaktadır. Buzağıların 3 gün süre ile günlük ortalama 1000-1100 gr konsantre yem tüketmeye başladıklarında sütten kesim işlemi uygulanmalıdır. Buzağıya verilecek sütün miktarı fazla olursa hayvanın ihtiyaçları önemli miktarda karşılandığından konsantre yem tüketimini azaltır. Dolayısıyla rumen gelişimi yavaşlar, sütten kesim yaşı uzar. 3-4 haftalıktan itibaren verilen süt miktarı sütten kesime kadar kademeli olarak azaltılmalıdır.

• Doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde ağız sütü mutlaka içirilmeli.
• Göbek kordonu dezenfekte işlemi hızlı bir şekilde yapılmalı.
• Buzağı ishallerine karşı septiserum yapılmalı.
• Bulaşıcı buzağı ishallerini önlemek için bireysel buzağılıklar kullanılmalı ve altlıklar sürekli temiz tutulmalıdır.
• Barınaklar buzağıların güneşte
maksimum yararlanmayı sağlayacak konumda yerleştirilmelidir.

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
18