Deste Süt 21

 

Sağmal süt sığırlarının laktasyon dönemi boyunca besin maddelerinin ihtiyacını karşılamak üzere hazırladığımız yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Vitamin mineral ihtiyacı dengelenmiştir.

Mide asitliğini dengeleyici maddeler içerir.

Tahıl takviyesi yaparak yedirilmesi tavsiye edilir.

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
21