Düve Yemi

 

Damızlık sürümüzün gelecek nesillerini kaliteli ve yüksek süt verimli ineklerden oluşturmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken en önemli unsur beslemedir.

Düve iken doğru beslenen bir dişi, süt verimi yüksek, kaliteli yavru veren bir inek olur. Onun için düve iken kaliteli bir bakım ve dengeli besleme gerekir. İyi kalitede kuru yonca, kuru ot, silaj, beslemede önemlidir. Kaliteli kaba yemlerle birlikte kesif yemler de düvelerin günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda verilmesi gerekir.

Düve yemleri düvelerin ilk doğumunu yapıncaya kadarki dönemde verilmelidir. Doğuma yakın dönemde (21 gün kala) süt yemine alıştırmaya başlanmalıdır.

Doğumla birlikte süt yemi arttırılarak verilmelidir. İyi besliyorum diyerek düvelere yüksek enerjili yemler ve tahıllar yedirilmemelidir. Aşırı şekilde bir besleme olursa; düvenin yumurtalıkları ve meme dokusu yağlanır. O zaman da düvenin kızgınlığa gelmesi gecikir, gebe kalması zorlaşır (döl tutmama problemleri) ya da kısır kalır. Süt verimi de meme dokusu yağlanacağından çok az olur.

BUZAĞI ISHALLERINI ÖNLEMEK İÇİN ANNE KARNINDA
AŞILAMALARI MUTLAKA YAPTIRINIZ.

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
17