Sığır Besi Yemi

 

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Tahıl (arpa,buğday, mısır…v.b) ilave edilerek yedirilmesi tavsiye edilir.

Ayak problemlerini en aza indirerek besi performansını ve karkas kalitesini artırır.

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
12