1/1 Mix 20 Besi

1/1 Mix 20 Besi   Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir. 1/1 oranında (tahıllarla) arpayla karıştırılarak verilir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Mide asitliğini...

Eda Süt

Eda Süt Yemi   Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Tohumlamada başarı oranını artırır. Negatif enerji dengesine bağlı kondisyon kaybını önler. Enerji eksikliğine bağlı DÖL TUTMAMA problemlerinin azalmasını sağlar. Yüksek süt verimli sağmal ineklerin tüm...

Yıldız 20 süt

Yıldız 20 Süt   Yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir. İçeriğindeki tampon maddeler sayesinde asidoz riskini önler. Dengelenmiş protein-enerji içeriği ile döl tutmama problemlerinin azalmasını sağlar....

Sultan Buzağı

Sultan Buzağı   İçeriğindeki kaliteli hammaddeler ve karaciğer destekleyici vitamin- mineraller sayesinde buzağıların daha kısa sürede gelişmesini sağlar. 2 haftalık yaştan itibaren kaliteli kaba yemlerle verilebilir. EK VİTAMİN – MİNERAL TAKVİYESİNE GEREK...

Besi Başlangıç

Besi Başlangıç   Yüksek karkas randımanı elde etmek için, boylanması istenilen besiye alınacak danaların büyüme döneminde verilen, özellikle iskelet yapısını geliştirmek amacıyla kaliteli yüksek protein ve zengin vitamin- mineral içeriği ile özel olarak formüle...

Buzağı Başlangıç

Buzağı Başlangıç   Doğumun 4. gününden, 90. gününe kadar serbest bir şekilde verilir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Bu dönemde buzağıların daha hızlı gelişimini sağlar. Buzağılarda Sütten kesme işlemi çoğunlukla 7 – 8 haftalık yaş arasında...